top of page
pro 999.jpg

รายละเอียดแพ็คเกจ

วันแรก          *** ลูกค้าเดินทางสู่ที่พักเอง *** + พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2          มื้อเช้า (1) ที่พัก + เที่ยวทัวร์ 4 เกาะ-ทะเลแหวก โดยเรือ Speedboat + อาหาร (2) + ส่งที่พัก ตามอัธยาศัย + *** เดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ ***

pdf icon.png

ราคานี้รวม

  • โรงแรม 1 คืน (โรงงแรมศรีสวารา คาซ่า)

  • ทริปทะเล 4 เกาะ ทะเลแหวก by speed boat

  • อาหาร 2 มื้อ

  • รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ

  • ประกันภัย

  • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อ​ชูชีพ

  • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย

ราคานี้ไม่รวม

  • รถรับส่ง สนามบิน/บขส.กระบี่

โรงแรม ศรีสวารา คาซ่า

ลูกค้าที่เคยใช้บริการ